top of page
Search
  • Writer's pictureelpidakokkota

Break your Ceiling teens - Προβλήματα ή ευκαιρίες;Ζούμε στην εποχή όπου τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς και η κοινωνία μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτός ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης πολλές φορές δημιουργεί και κρίσιμα προβλήματα, τα οποία οι νέοι καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα ξεπεράσουμε. Συγχρόνως μας παρέχει και αμέτρητες ευκαιρίες, πρωτόγνωρες για πολύ κόσμο που δεν έχει την δυνατότητα να τις εκμεταλλευτεί.


Ειδικότερα, οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για εμάς τους νέους και μας δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα οι νέοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προωθεί την μηχανική μάθηση, καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και περιορίζει την δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και το διάλογο. Επίσης, αντιμετωπίζουμε ανεργία, επαγγελματική αβεβαιότητα και ανθρώπους απομονωμένους, αποξενωμένους, απορροφημένους στα κινητά, ή σε μια εικονική πραγματικότητα. Τέλος οι κοινωνικές ανισότητες, τα οικονομικά προβλήματα, ο ρατσισμός καθώς και τα οικολογικά προβλήματα φαινομενικά καθιστούν αυτή την γενιά, μία αδικημένη γενιά που δεν μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.


Η νεανική ηλικία όμως χαρακτηρίζεται από ανεξάντλητη ενέργεια και ακόρεστη δίψα για δημιουργία. Οι νέοι με την εφευρετικότητα και την ζωντάνια έχουμε το δικό μας ξεχωριστό τρόπο να μετατρέπουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Η αισιοδοξία, ο δυναμισμός και ο ιδεαλισμός μας δεν μας επιτρέπουν να δούμε όλα τα παραπάνω ως εμπόδια, αλλά ως ευκαιρίες να δουλέψουμε, να ψάξουμε, να καινοτομήσουμε και στο τέλος να βρούμε τη λύση. Επιδεικνύουμε σε μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον και ευαισθησία για τα σύγχρονα προβλήματα, δεν μένουμε άπραγοι. Με πολύ όρεξη και ενθουσιασμό προσπαθούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και τα προβλήματα του.


Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ασύγκριτες ευκαιρίες που μας δίνονται, όπως για παράδειγμα με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι νέοι έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Να ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί τους και να γνωρίζουμε διαφορετικούς τρόπους θεώρησης της ζωής, συναντώντας φρέσκες ιδέες και αντιλήψεις. Ακόμα, έχουμε την ευκαιρία να προβάλουμε τον εαυτό μας, τις πεποιθήσεις μας και το τι πρεσβεύουμε, στον έξω κόσμο, με ιδιαίτερη ευκολία. Δηλαδή έχουμε την ευκαιρία να ακουγόμαστε, αλλά και να νιώσουμε πως υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις, τις ίδιες ανησυχίες με εμάς. Παράλληλα έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα τα οποία τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, ενώ οι σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, είναι μια μοναδική ευκαιρία της σημερινής νεολαίας.


Επιπλέον η πλειονότητα των νέων είναι απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις και δημιουργεί φιλίες και σχέσεις με άτομα διαφορετικής εθνικής ή θρησκευτικής προέλευσης. Οι σχέσεις αυτές μπορούν να φανούν εξαιρετικά σημαντικές για την από κοινού επίλυση ενός παγκόσμιου προβλήματος. Τέλος, με το υψηλό επίπεδο γνώσεων για το οποίο διακρινόμαστε, λόγω της ύπαρξης ποικίλων πηγών γνώσεων και την αξιοσημείωτη άνεση που παρουσιάζουμε στην χρήση των νέων τεχνολογιών, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να ξεχνάμε ότι, παρόλο που οι νέοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα τα οποία μοιάζουν δυσεπίλυτα, βρίσκουμε τρόπο να τα ξεπεράσουμε βασιζόμενοι στις ικανότητες μας και στον τρόπο μας να αντιλαμβανόμαστε την ζωή.


Γιατί πίσω από κάθε δυσκολία κρύβεται πάντα μία ευκαιρία να δημιουργήσεις!


λέξεις: Αλίκη Ράγκου 15 χρονων

57 views0 comments

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page